🆕 [VN] PTE Magic Platform - Update v3.0

Xin chào các thành viên PTE Magic,

Đây là Henry từ nhóm kỹ thuật PTE Magic.

Tôi muốn thông báo đến bạn về một số cập nhật mới cho PTE Magic:

Tất cả các cập nhật dưới đây sẽ được triển khai trên hệ thống vào lúc 20:00 ngày 15 tháng 6 năm 2023 (theo giờ Sydney).

  • Tối ứu & nâng cấp Question Bank: Repeat Sentence & Read Aloud

Đối với việc chấm điểm cho câu trả lời của bạn trong phần Repeat Sentence & Read Aloud, bạn sẽ thấy có các mức Good, Average và Missing. Good đại diện cho từ đúng với phát âm tốt. Average đại diện cho phát âm gần đúng của từ đó. Missing đại diện cho phát âm sai hoặc thiếu từ so với câu hỏi.

  • Giảm thiểu việc không có script và không có điểm mặc dù có audio trả lời

Theo như báo cáo từ nhiều học viên, khi học viên thực hiện câu trả lời cho phần nói trong Question Bank (đặc biệt là phần Describe Image), hệ thống không trả về điểm số hoặc phản hồi. Trên phiên bản cập nhật mới này, nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã cải thiện vấn đề này.

  • Tính năng Tìm kiếm - phiên bản 1.0

Trên Bảng điều khiển, bạn hiện đã có khả năng tìm kiếm dựa trên câu trả lời, tiêu đề hoặc ID câu hỏi. Tuy vẫn còn một số hạn chế của tính năng này, team kỹ thuật sẽ tiếp tục cập nhật trong những tuần tới.
PTE Magic ChangeLog Notion (720 × 720 px)

  • [Sắp Ra mắt] Chúng tôi sẽ sớm phát hành phiên bản beta ứng dụng iOS và Marketplace để các thành viên PTE Magic có thể luyện tập thêm.

Vui lòng theo dõi để nhận được các cập nhật tiếp theo.

Henry
PTE Magic team

2 Likes